Kôlnička

Študovne Ynet, internát Mladosť

(Kde to je?)

7. Október 2017 o 9:30


Workshopy Registrácia

Workshopy

Vývoj lepšieho štátu v jazyku Go.

Účastníci workshopu vytvoria v jazyku Golang a Swagger.io OpenData rozhranie, poskytujúce vybrané dáta. Technologicky bude rozhranie zhodné s tým, ktoré používa systém ITMS (Systém na implementáciu a monitorovanie fondov EÚ v SR) a ktorého realizáciu vyzdvihuje aj OZ slovensko.digital

Martin Federla, IT analytik ATOS

Atos

Postav si vlastný Hadoop - "Open Source cloud" riešenie

Rozmýšľaš odkiaľ - kam všetky Big Data "tečú" na Twitteri, Facebooku, You Tube? Čo s nimi ďalej a ako im nájsť správne využitie? Na našom workshope si postavíš vlastnú Big Data platformu a predstavíme ti jej ďalšie možnosti využitia pre dátový manažment a analýzy.

Michal Alexa, Head of Data Innovation Lab
Michal Sebesta, Senior Big Data Engineer
David Misak, Internal Data Scientist Trainee
Eduard Gruy, Junior Big Data Consultant
Jan Masar, Junior Technical Support Trainee

Datavard

Harmonogram

9:30 - 9:45
9:45 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 15:00
15:00+
registrácia účastníkov
oficiálne otvorenie
working session
lunch break
working session
finalizácia workshopu, konzultácie

O Kôlničke

Kôlnička je súbor workshopov, ktoré sú určené pre študentov vysokých škol technických zameraní. Je organizovaná projektom How-Know, ktorý spája študentské organizácie Ynet a IAESTE Slovakia. Našim zámerom pri organizovaní tejto konferencie je prehĺbiť praktické znalosti šťudentov v obore, ktorý študujú, ale tiež poskytnúť možnosť zdokonaliť sa aj v soft skillových oblastiach.

How-Know

Projekt How-Know je vzdelávací projekt, v rámci ktorého študentom prinášame znalosť od odborníkov z praxe, možnosť osobného stretnutia a informovania sa ohľadom ich ďalšieho vzdelávania a kariérnej špecifikácie. Cieľom projektu je pripraviť študentov na reálne uplatnenie v praxi po skončení štúdia.
Počas jednodňového podujatia si študenti vyberajú z viacerých workshopov, ktoré prebiehajú paralelne. Jednotlivé workshopy sú vedené odborníkmi z praxe na danú problematiku.

IAESTE

je medzinárodné združenie, ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl. Je súčasťou medzinárodnej skupiny IAESTE Asbl, ktorá je registrovaná v Luxembursku. Študentom dáva možnosť vycestovať do 85 členských krajín sveta, na odbornú stáž na akademickej inštitúcii alebo vo firme.

Ynet

Ynet je občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom, aby spojilo ľudí so spoločným záujmom, ktorým je budovanie a zveľaďovanie intranetovej siete na študentskom domove Mladosť. Na jeho počiatku stála hŕstka nadšencov, ktorí sa na úkor vlastných prostriedkov snažili vytvoriť intranetovú sieť. Neskôr snaženiu dali aj právny charakter a legalizovali svoju činnosť. A preto vznikol nápad založiť občianske združenie.

Partneri konferencie

Atos Datavard

Organizátori

How-Know Iaeste Ynet

Registrácia